Firma RYMI Innowacje Elektroniczne powstała 27 lipca 1987 roku, początkowo pod nazwą
"Zakład Elektroniczny mgr inż. Ryszard Misiak" z siedzibą w Poznaniu.
Profilem działalności były wtedy usługi elektroniczne, w tym usługi serwisu RTV.10 października 1989 roku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
został zgłoszony wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pt.
„Tor pośredniej częstotliwości odbiornika, zwłaszcza odbiornika telewizyjnego lub magnetowidowego.”

Na wniosek ten, po czterech latach, przyznano patent o numerze 161861. Na podstawie tego pomysłu rozpoczęła się produkcja tak zwanej "płytki fonii >RYMI<", służącej do przestrajania dźwięku odbiorników telewizyjnych z systemu B/G na system D/K.
Przez 21 lat produkcji "płytki fonii >RYMI<" wyrób ten, stał się znany i ceniony przez serwisy RTV w Polsce i za granicą. W 2010 roku została zakończona jego produkcja z uwagi na zanikanie w Europie telewizji analogowej na rzecz cyfrowej.

15 września 2011 roku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej został zgłoszony wniosek o udzielenie patentu na
wynalazek pt.
"Urządzenie, układ i sposób wizualnej sygnalizacji intensywności hamowania samochodu."

Na wnisek ten 25 marca 2015 roku przyznano patent oznaczony numerem 220768 z okresem trwania od dnia zgłoszenia.
Nie doszło do produkcji tego urządzenia (światło RYMI-STOP) z powodu niejasności w Polsce w przyznawaniu homologacji na część samochodową.


Aktualnie firma RYMI zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych na zamówienie. Głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny, dla którego są projektowane i produkowane urządzenia będące częściami składowymi autobusów.Od 2007 roku siedziba firmy
znajduje się w miejscowości Mrowino w pobliżu Poznania.

RYMI Innowacje Elektroniczne

ul. Dobrowita 28
62-090 Mrowino

tel. 61 8679890
biuro@rymi.pl

NIP: PL 779-103-17-26
REGON: 632293286

nr konta Credit Agricole
42 1940 1076 5268 7022 0000 0000