W czasie jazdy za samochodem, który zaczyna hamować, trudno jest natychmiast oszacować jak intensywnie (z jakim opóźnieniem) on hamuje. Kierowca znajdujący się za hamującym samochodem ocenia intensywność jego hamowania poprzez określanie zmian dystansu do tego samochodu w czasie. To znaczy, że od momentu rozpoczęcia hamowania, czyli działania opóźnienia na samochód, musi upłynąć pewien czas, w którym wystąpi zauważalna różnica w dystansie między samochodami.

Trudność błyskawicznej oceny intensywności hamowania wzrasta znacznie w czasie jazdy nocą, przy braku oświetlenia ulicznego, ponieważ w takich warunkach trudniej jest ocenić rzeczywistą odległość do poprzedzającego samochodu.

Standardowe sygnały hamowania w żaden sposób nie informują innych kierowców o stanie hamowania, to znaczy, czy jest to hamowanie gwałtowne lub dynamicznie zmienne albo płynne, czy też jest to nieznaczne zwalnianie.


Celem wynalazku było opracowanie systemu wizualnej sygnalizacji intensywności hamowania samochodu, działającego jednocześnie z zasadniczą sygnalizacją hamowania i stanowiącego jej uzupełnienie poprzez rozwinięcie rozwiązania trzeciego, dodatkowego światła STOP. Musiał być również spełniony warunek zgodności z obowiązującym prawem w zakresie oświetlenia samochodowego.Światło RYMI - STOP składa się z czujnika przyspieszeń, mikroprocesora i linijki świetlnej utworzonej ze 128 diod LED połączonych w segmenty po 4 diody. Każda dioda charakteryzuje się światłością 4,5 Kandeli. Całość jest zamknięta w obudowie utworzonej z połączonych przegubowo modułów. Długość całkowita 80 cm. Obudowę przykleja się od wewnątrz samochodu do tylnej szyby za pomocą piankowej taśmy dwustronnie klejącej. Pochylenie szyby, licząc od pionu, w miejscu przyklejenia światła może przyjmować wartości z zakresu od 15 do 60 stopni. Modułowa konstrukcja obudowy umożliwia przyklejenie całości do szyby pomimo, że nie jest ona płaska. Urządzenie jest podłączone dwoma przewodami, równolegle do istniejących świateł stopu i posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciw odwrotnemu podłączeniu zasilania. Jest przystosowane do pracy w instalacji 12V.

W momencie włączenia świateł stopu mikroprocesor poprzez czujnik zaczyna mierzyć wartość ujemnego przyspieszenia, czyli opóźnienie jakie działa na samochód. Wielkość opóźnienia jest przekładana na ilość zapalonych segmentów diod. Przy minimalnym opóźnieniu zapalają się dwa segmenty środkowe. W miarę wzrostu opóźnienia następuje symetryczne zapalanie kolejnych segmentów. Długość utworzonej w ten sposób linijki zapalonych diod informuje o wielkości opóźnienia. Program mikroprocesora uwzględnia różne kąty pochylenia tylnej szyby, a także różne kąty pochylenia drogi, po której porusza się samochód.Hamowanie normalneProporcjonalne do intensywności hamowania zwiększenie długości linijki świetlnej potęguje wrażenie zbliżenia i powoduje szybszą reakcję kierowcy jadącego za hamującym pojazdem.


Hamowanie gwałtowneHamowanie na śliskiej drodze z zadziałaniem systemu ABS