MONTAŻ ŚWIATŁA


Na zewnętrznej powierzchni tylnej szyby
należy zaznaczyć miejsce zamontowania światła.
Dokładnie oczyścić wewnętrzną powierzchnię szyby.
Należy usunąć folię zabezpieczającą z taśmy samoprzylepnej i przykleić światło na wewnętrznej stronie tylnej szyby zgodnie z wcześniejszym zaznaczeniem.
Przyklejanie ułatwi zdjęcie foli zabezpieczającej na początku do połowy
i przyklejenie połowy światła, a następnie usunięcie reszty foli zabezpieczającej
i przyklejenie pozostałej części.
Dwa przewody wychodzące ze światła muszą być skierowane do góry szyby, kiedy jest ona w pozycji do jazdy. Należy unikać przyklejania taśmy samoprzylepnej do przewodów podgrzewania szyby.
Odłączyć zasilanie istniejącego trzeciego światła stopu. Podłączyć przewody zasilające światło RYMI - STOP równolegle do świateł stopu samochodu, przy czym przewód czerwony do „+”, natomiast czarny do „-”
Założyć elementy maskujące przewody trzeciego światła stopu.
Usunąć pomocnicze oznaczenie z szyby.
Szerokiej i bezpiecznej drogi!