Dnia 15 września 2011 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
został zgłoszony wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pt.
„Urządzenie, układ i sposób wizualnej sygnalizacji intensywności hamowania samochodu.”


Zgłoszenie oznaczono numerem P.396337.
Zgłaszający: Ryszard Misiak, Mrowino, Polska.

"Już" po 3,5 roku, 25 marca 2015, Urząd Patentowy RP udzielił patentu na ten wynalazek nadając mu numer 220768.