Firma RYMI Innowacje Elektroniczne powstała 27 lipca 1987 roku, początkowo pod nazwą
"Zakład Elektroniczny mgr inż. Ryszard Misiak" z siedzibą w Poznaniu.
Profilem działalności były wtedy usługi elektroniczne, w tym usługi serwisu RTV.Dnia 10 pażdziernika 1989 roku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej został zgłoszony wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pt. "Tor pośredniej częstotliwości odbiornika, zwłaszcza odbiornika telewizyjnego lub magnetowidowego." Na wniosek ten, po czterech latach, przyznano patent o numerze 161861 z okresem trwania od dnia zgłoszenia. Na podstawie tego pomysłu rozpoczęła się produkcja tak zwanej "płytki fonii >RYMI<", służącej do przestrajania dżwięku odbiorników telewizyjnych z systemu B/G na system D/K.

Przez 21 lat produkcji "płytki fonii >RYMI<" wyrób ten, stał się znany i ceniony przez serwisy RTV w Polsce i za granicą. W 2010 roku została zakończona jego produkcja z uwagi na zanikanie w Europie telewizji analogowej na rzecz cyfrowej.
Aktualnie firma RYMI zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych na zamówienie. Głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny, dla którego są projektowane i produkowane urządzenia będące częściami składowymi autobusów.

Przygotowywana jest produkcja
trzeciego światła RYMI - STOP według własnego opatentowanego wynalazku pt.
"Urządzenie, układ i sposób wizualnej sygnalizacji intensywności hamowania samochodu."
oznaczonego numerem 220768.
Od 2007 roku siedziba firmy
znajduje się w miejscowości Mrowino w pobliżu Poznania.

RYMI Innowacje Elektroniczne

ul. Dobrowita 28
62-090 Mrowino

tel. 61 8679890
biuro@rymi.pl

NIP: PL 779-103-17-26
REGON: 632293286

nr konta Credit Agricole
42 1940 1076 5268 7022 0000 0000